Drugi kolokvij pri predmetu Algebra II bo v petek, 4. 6. 2021, ob 8:30 v predavalnici P2.

Accessibility