Zagovor magistrskega dela z naslovom »Merjenje in testiranje multivariatnih razdalj«, kandidatke Lucije Gračner, bo 10. 6. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/80, pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Dominik Benkovič mentor,
dr. Tanja Dravec, članica.

Accessibility