Zagovor magistrskega dela z naslovom »Dolžine štirikotnikov, katerih ploščina je določena z dolžinami stranic«, kandidatke Kaje Beriša, bo 2. 7. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/103 pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Bojan Hvala, mentor,
dr. Niko Tratnik, član.

Accessibility