Red. prof. dr. Valerij Romanovskij, sodelavec Oddelka za matematiko in računalništvo FNM, je bil izvoljen za člana Evropske Akademije Znanosti in Umetnosti (EASA), ki ima sedež v Salzburgu, v Avstriji. Njegovo znanstvenoraziskovalno delo na področju teorije navadnih diferencialnih enačb in dinamičnih sistemov je pomembno prispevalo k razvoju tega področja. Slednje dokazuje, da je prof. Romanovskij raziskovalec svetovnega kova.

Prof. Romanovskemu iskreno čestitamo!

Accessibility