Zagovor magistrskega dela z naslovom »Izbrane verzije dominacijskih množic in njihova časovna zahtevnost«, kandidatke Lučke Višnar, bo 14. 9. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/80 pred komisijo:
dr. Niko Tratnik, predsednik,
dr. Iztok Peterin, mentor,
dr. Dominik Benkovič, član.

Accessibility