Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vpliv negotovosti ocenjenega parametra na tvegano vrednost porazdelitve agregatnih odškodnin«, kandidata Jaše Dimiča, bo 14. 9. 2021 ob 10:00 v predavalnici 0/103 pred komisijo:
dr. Tanja Dravec, predsednica,
dr. Marko Jakovac, mentor,
Matej Skernišak, somentor,
dr. Mateja Grašič, članica.

Accessibility