Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matematični modeli izrabe časa kot orodje za preučevanje antropologije časa«, kandidatke Špele Tertinek, bo 29. 9. 2021 ob 11:00 v 0/85 pred komisijo:
dr. Alenka Lipovec, predsednica,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. Andrej Naterer, mentor,
dr. Suzana Košir, članica.
Accessibility