Zagovor magistrskega dela z naslovom »Razvijanje kompetenc 21. stoletja s pomočjo izdelave računalniških iger«, kandidata Jerneja Kotnika, bo 5. 11. 2021 ob 11:30 na MS Teams pred komisijo:
dr. Marjan Krašna, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Andrej Taranenko, član.
Accessibility