Datumi pisnih testov teorije pri predmetih Osnove računalništva, Osnove računalništva in informatike ter Programiranje v diskretni matematiki so objavljeni na eŠtudiju pri posameznih predmetih.

Accessibility