Zagovor magistrskega dela z naslovom »Razvoj multispektralne kamere na osnovi mikroračunalnika Raspberry Pi«, kandidata Petra Bernarda, bo 29. 11. 2021 ob 10:00 na MS Teams pred komisijo:
dr. Aleksander Vesel, predsednik,
dr. Jurij Rakun, mentor,
dr. Krista Rizman-Žalik, član.
Accessibility