Zagovor magistrskega dela z naslovom »Pakirno barvanje grafa«, kandidata Tomaža Ličine, bo 14. 12. 2021 ob 13:00 v P1 pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Tanja Dravec, mentorica,
dr. Iztok Banič, član.
Accessibility