Zagovor magistrskega dela z naslovom »Diferencirane domače naloge pri matematiki«, kandidatke Tanje Rojc, bo 5. 1. 2022 ob 8:30 v 0.1/FF pred komisijo:
dr. Blaž Zmazek, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
dr. Jasmina Ferme, somentorica,
dr. David Gajser, član.
Accessibility