V prilogi so objavljeni rezultati sprotnih preverjanj.
Za uspešno opravljena sprotna preverjanja in pristop k pisnemu izpitu je potrebno pri vsakem sprotnem preverjanju doseči najmanj 50%.
Popravljanje posameznih oz. celotne snovi sprotnih preverjanj bo v ponedeljek 24. 1. 2022.

Rezultati sprotnih preverjanj ORI 2021_22

Accessibility