Rezultati sprotnih preverjanj predmeta ORI 2021/22

V prilogi so objavljeni rezultati sprotnih preverjanj. Za uspešno opravljena sprotna preverjanja in pristop k pisnemu izpitu je potrebno pri vsakem sprotnem preverjanju doseči najmanj 50%. Popravljanje posameznih oz. celotne snovi sprotnih preverjanj bo v ponedeljek...
Accessibility