V prilogi so objavljeni rezultati pisnega izpita iz predmeta ORI (1. 2. 2022).
Za pozitivno opravljen izpit je bilo potrebno doseči najmanj 50%.

Rezultati izpita ORI (1. 2. 2022)

Accessibility