Zagovor magistrskega dela z naslovom »Pouk matematike izven učilnice z uporabo digitalnih tehnologij«, kandidatke Julije Murko, bo 28. 3. 2022 ob 15:00 v 0.80 pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
Simon Brezovnik, somentor,
dr. David Gajser, član.
Accessibility