Zagovor magistrskega dela z naslovom »Funkcije, ki ohranjajo konvergenco vrst«, kandidata Tineta Tetičkoviča, bo 22. 4. 2022 ob 11:00 v 01.20 pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Daniel Eremita, član.
Accessibility