Danes odpadejo vaje pri predmetih Algebraične strukture in Funkcionalna analiza.

Accessibility