Zagovor magistrskega dela z naslovom »Nedoslednosti v učbenikih za matematiko«, kandidatke Anje Pertinač, bo 13. 5. 2022 ob 11:00 v 0.103 pred komisijo:
dr. Uroš Milutinović, predsednik,
dr. Blaž Zmazek, mentor,
dr. Iztok Banič, somentor.
Accessibility