Zagovor magistrskega dela z naslovom »Algoritmi za računanje egipčanskih ulomkov«, kandidatke Monia Žuran, bo 24. 5. 2022 ob 14:00 v 0.103 pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Matej Mencinger, mentor,
dr. Simon Špacapan, član.
Accessibility