Zagovor magistrskega dela z naslovom »Izreki o propelerju«, kandidatke Karin Črnigoj, bo 7. 6. 2022 ob 12:00 v P1 pred komisijo:
dr. Daniel Eremita, predsednik,
dr. Bojan Hvala, mentor,
dr. Valerij Romanovskij, član.
Accessibility