Zagovor magistrskega dela z naslovom »Digitalna preobrazba vzgojno-izobraževalnih zavodov«, kandidata Lenarta Fajfarja, bo 19. 8. 2022 ob 13:00 v 0/85 pred komisijo:
dr. Marko Jakovac, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
Žan Močivnik, somentor,
dr. Marjan Krašna, član.
Accessibility