Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vizualizacija v video razlagah«, kandidatke Evelin Tivadar, bo 26. 9. 2022 ob 14:00 v 0.85 pred komisijo:
dr. David Gajser, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
Jože Senekovič, somentor,
dr. Uroš Milutinović, član.
Accessibility