Zagovor magistrskega dela z naslovom »Matematika pri šolanju doma«, kandidatke Špele Majcen, bo 14. 11. 2022 ob 15:00 v 0.103 pred komisijo:
dr. David Gajser, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
dr. Daniel Eremita, član.