Zagovor magistrskega dela z naslovom »Različne metode optimalnega pozavarovanja«, kandidatke Ive Bračič, bo 22. 11. 2022 ob 14:00 v P1 pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Uroš Milutinović, član.
Accessibility