Zagovor magistrskega dela z naslovom »Meje za mavrična dominantna števila«, kandidatke Klavdije Zelko, bo 31. 1. 2023 ob 14:00 v P1 pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Boštjan Brešar, mentor,
dr. Mateja Grašič, članica.
Accessibility