Doktorsko disertacijo z naslovom »Integrabilnost, linearizabilnost in limitni cikli polinomskih sistemov navadnih diferencialnih enačb« bo zagovarjala Barbara Arcet, mag. prof. mat., v petek, 24. 2. 2023 ob 12.00 uri v Sejni sobi Dekanata.

Povezava

Accessibility