Zagovor magistrskega dela z naslovom »Reševanje problemov z uporabo teorije grafov«, kandidatke Katarine Verhnjak, bo 25 4. 2023 ob 14:00 v P1 pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Tanja Dravec, mentorica,
dr. Iztok Banič, član.
Accessibility