V petek, 9.6.2023, bodo potekale predstavitve izbirnih predmetov po naslednjem urniku:

SKUPINA 1, petek, 9. 6. 2023, ob 13:00, predavalnica 01/33.

Matematika 1. stopnja (aktualno za letošnji 2. letnik):

1. Finančno-aktuarska matematika,
2. Fizika za matematike,
3. Geometrija,
4. Osnove podatkovnih baz,
5. Spletne aplikacije in storitve,
6. Statistika.

Predmetni učitelj – izobraževalna matematika (aktualno za letošnji 2., 3. in 4. letnik):

1. Operacijske raziskave – predstavitev pri SKUPINI 2,
2. Metrični prostori,
3. Teorija množic,
4. Algoritmi in podatkovne strukture,
5. Geometrija,
6. Računalniški praktikum,
7. Uporabniška programska oprema v izobraževanju,
8. Spletne aplikacije v izobraževanju,
9. Finančna matematika.

SKUPINA 2, petek, 9. 6. 2023, ob 14:00, predavalnica 01/33.

Matematika 2. stopnja, moduli S1, R1, F1 (aktualno za letošnji 3. letnik 1. stopnje in 1. letnik 2. stopnje):

1. Algebrska topologija,
2. Operacijske raziskave z matematičnim programiranjem,
3. Temelji finančnega inžiniringa,
4. Analitični pristopi v geometriji,
5. Osnove teorije mere,
6. Osnove programiranja v diskretni matematiki,
7. Borzni trgi,
8. Izbrana poglavja iz topologije.

Predmetni učitelj – izobraževalno računalništvo (aktualno za letošnji 3. in 4. letnik):

1. Operacijske raziskave z matematičnim programiranjem – predstavitev pri SKUPINI 2,
2. Osnove programiranja v diskretni matematiki – predstavitev pri SKUPINI 2.

Opomba: Informacije o izbirnih predmetih, ki se izvajajo na FERI, lahko pridobite individualno pri nosilcih.

Accessibility