Zagovor magistrskega dela z naslovom »Vključevanje medijske pismenosti v pouk matematike v osnovni šoli«, kandidatke Mance Kampl, bo 16. 6. 2023 ob 8:00 v 0.85 pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Igor Pesek, mentor,
Matej Lozar, somentor,
dr. Alenka Lipovec, članica.
Accessibility