Zagovor magistrske seminarske naloge z naslovom »Enolično obarljivi grafi«, kandidatke Maše Črešnar, bo 27. 6. 2023 ob 14:00 v 0/103 pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Tanja Dravec, mentorica,
dr. Marko Jakovac, član.
Accessibility