Zagovor magistrske seminarske naloge z naslovom »Program za paletno barvanje grafov«, kandidatke Karmen Bregač, bo 6. 7. 2023 ob 9:00 v 0/85 pred komisijo:
dr. Marjan Krašna, predsednik,
dr. Andrej Taranenko, mentor,
dr. Aleksander Vesel, somentor.
Accessibility