Zagovor magistrskega dela z naslovom »Mehanski trgovalni sistem na osnovi spodbujevanega učenja«, kandidatke Anje Drevenšek, bo 4. 7. 2023 ob 13:30 v Sejni sobi dekanata FNM UM pred komisijo:
dr. Daniel Eremita, predsednik,
dr. Timotej Jagrič, mentor,
dr. Marko Jakovac, somentor,
dr. Mateja Grašič, članica.
Accessibility