Zagovor magistrskega dela z naslovom »TDK-trikotniki«, kandidatke Sabine Boršić, bo 5. 7. 2023 ob 10:00 v Sejni sobi dekanata FNM UM pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Bojan Hvala, mentor,
dr. Niko Tratnik, član.
Accessibility