Zagovor magistrskega dela z naslovom »Tranzitivni topološki dinamični sistemi«, kandidata Renata Petka, bo 14. 7. 2023 ob 11:00 v Sejni sobi dekanata FNM UM pred komisijo:
dr. Brigita Ferčec, predsednica,
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Matej Mencinger, član.
Accessibility