Zagovor magistrskega dela z naslovom »Racionalne involucije«, kandidata Ivana Masteva, bo 18. 8. 2023 ob 9:00 v Sejni sobi dekanata FNM UM pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Valerij Romanovskij, mentor,
dr. Maja Žulj, somentorica.
Accessibility