Zagovor magistrskega dela z naslovom »Tranzitivni topološki dinamični sistemi z zaprtimi relacijami«, kandidata Matica Simoniča, bo 29. 8. 2023 ob 11:00 v Sejni sobi dekanata FNM UM pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Iztok Banič, mentor,
dr. Uroš Milutinović, član.
Accessibility