Zagovor magistrskega dela z naslovom »Barvanje povezav grafa z najmanjšim številom palet«, kandidatke Karmen Bregač, bo 5. 9. 2023 ob 14:00 v P1 pred komisijo:
dr. Daniel Eremita, predsednik,
dr. Aleksander Vesel, mentor,
dr. Matevž Črepnjak, član.
Accessibility