Zagovor magistrskega dela z naslovom »Modeliranje cen nepremičnin – primer stanovanjskih hiš«, kandidata Aljaža Hermana, bo 6. 9. 2023 ob 10:00 v Sejni sobi dekanata FNM UM pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Timotej Jagrič, mentor,
dr. Marko Jakovac, somentor – član.
Accessibility