Zagovor magistrske seminarske naloge z naslovom »Uporaba japonskih miselnih iger pri pouku matematike«, kandidata Jakoba Škrobarja, bo 25. 10. 2023 ob 14:00 v 01/20 pred komisijo:
dr. Iztok Banič, predsednik,
dr. Alenka Lipovec, mentorica,
dr. Barbara Arcet, somentorica.
Accessibility