Zagovor magistrskega dela z naslovom »Mikrosvetovi pri poučevanju matematike«, kandidatke  Katje Arnuš, bo 13. 11. 2023 ob 8:00 v Sejni sobi dekanata FNM UM pred komisijo:
dr. Alenka Lipovec, predsednica,
dr. Igor Pesek, mentor,
dr. Marko Jakovac, član.
Accessibility