Zagovor magistrskega dela z naslovom »Grafi z enolično 𝜸-množico«, kandidatke  Darine Cvetrežnik, bo 19. 12. 2023 ob 13:30 v P1 pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Tanja Dravec, mentorica,
dr. Mateja Grašič, članica.
Accessibility