Zagovor magistrske seminarske naloge z naslovom »Vektorski produkt v evklidskem prostoru R^n «, kandidata Karla Šalamuna, bo 6. 2. 2023 ob 13:00 v P1 pred komisijo:
dr. Bojan Hvala, predsednik,
dr. Mateja Grašič, mentorica,
dr. Daniel Eremita, član.
Accessibility