Zagovor magistrskega dela z naslovom »Obravnava zrelostnih modelov s pristopi iz teorije grafov«, kandidatke Špele Kajzer, bo 14. 2. 2024 ob 10:00 v 0/80 pred komisijo:
dr. Dominik Benkovič, predsednik,
dr. Drago Bokal, mentor,
dr. rer. nat. Martin Nöllenburg, somentor
dr. Boštjan Brešar, član.
Accessibility