Z vajami pri Funkcionalni analizi bomo ob torkih pričenjali ob 8:30 uri.

Accessibility