Zagovor magistrskega dela z naslovom »Porazdelitev kvadratnih ostankov«, kandidatke Maje Možine, bo 13. 3. 2024 ob 10:00 v P3 pred komisijo:
dr. David Gajser, predsednik,
dr. Daniel Eremita, mentor,
dr. Bojan Hvala, član.
Accessibility