Zagovor magistrskega dela z naslovom »Napovedovanje maloprodajnih cen mesa na podlagi časovnih vrst«, kandidatke Eve Kuhar, bo 19. 3. 2024 ob 14:00 v P1 pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Dominik Benkovič, mentor,
Simon Ravnič, somentor,
dr. Uroš Milutinović, član.
Accessibility