Zagovor magistrskega dela z naslovom »Ciklično barvanje ravninskih grafov«, kandidatke Anje Šneider, bo 7. 5. 2024 ob 15:30 v 0/85 pred komisijo:
dr. Boštjan Brešar, predsednik,
dr. Marko Jakovac, mentor,
dr. Uroš Milutinović, član.
Accessibility