Zagovor magistrskega dela z naslovom »Super dominantno število grafa«, kandidatke Tajde Remic, bo 7. 6. 2024 ob 13:00 v P1 pred komisijo:
dr. Mateja Grašič, predsednica,
dr. Tanja Dravec, mentorica,
dr. Polona Repolusk, članica.
Accessibility