TEORIJA GRAFOV

Vaje 1: Ponovitev, 1. del Vaje 2: Ponovitev, 2. del Vaje 3: Tetivni grafi Vaje 4: Prirejanja Vaje 5: Pokritja Vaje 6: Neodvisne množice Primeri delnih izpitov: Delni izpit 1,  Delni izpit 2. Primeri izpitov: Izpit 1, Izpit...

OSNOVE TEORIJE GRAFOV

Vaje 1:  Osnovne lastnosti grafov Vaje 2: Izomorfizmi grafov Vaje 3: Dvodelni grafi Vaje 4: Tetivni grafi Vaje 5: Eulerjevi in Hamiltonovi grafi  Vaje 6: Ravninski grafi Primeri izpitov: Izpit OTG_1, Izpit OTG_2, Izpit OTG_3, Izpit OTG_4, Izpit OTG_5, Izpit...